Kasutustingimused

Selle kasutaja kokkulepe reguleerib suhteid üksikisiku või juriidilise isiku (edaspidi Kasutaja) ühelt poolt, ja Solidago OÜ (edaspidi Solidago OÜ) teiselt poolt (edaspidi Kasutaja ja Solidago OÜ koos - Pooled), võrgukeskkonnas solidago24.eu (edaspidi solidago24).

Registreerides ja hakanud kasutama solidago24 kasutaja kinnitab, et:

 • Ta on vähemalt 14 aastat vana
 • Tal on kõik õigused ja volitused tulenevad õigusaktidest, luba kasutada solidago24
 • Ta on lugenud selle lepingu, nõustub nendega ja nõustub järgima neid
 • Ta on lugeda täiendavad tingimused solidago24, nõustub nendega ja nõustub järgima neid

Tingimused

 1. Mõisted
 2. 1. solidago24 on virtuaalne keskkond, mis asub veebilehel www.solidago24.eu (sealhulgas mis tahes muu veebilehel omanikuks solidago24), leheküljejaotuste suhtlusvõrgustike lehed ja teiste lehtede, mille omanik Solidago OÜ registreerimisnumbriga 10079563, aadress: Roostiku 9, Maardu, 74117, Eesti
 3. 1.2. Kasutaja - füüsiline või juriidiline isik, kes on registreeritud solidago24.
 4. 1.3. Konto - virtuaalne konto üksikisiku või juriidilise isiku kohta solidago24.
 5. 1.4. Osutatava teenuse kasutaja poolt Solidago OÜ on teenus (sh teenuse kasutamise solidago24, mis seisneb konto registreerimist (solidago24 konto) ja töötlemine reklaamid).
 6. 1.5. Hinnakiri - dokument, kus hinnad on fikseeritud teenused, mida Solidago OÜ.
 7. 1.6. Tööpäev - kalendripäev (esmaspäevast reedeni 9:00-17:00), mis ei ole nädalavahetusel, riigi või riigipüha.
 8. 1.7. Kasutaja lepingu - see dokument, mis reguleerib suhteid Solidago OÜ ja kasutaja, samuti reguleerib õiguslik alus.
 9. 1.8. Tingimused on lahutamatu osa sellest dokumendist.
 10. 1.9.Additional tingimused - lahutamatu osa selle dokumendi: konfidentsiaalsusleping, eeskirjad teadaanded, keelatud esemed, hinnakirja
 11. 1.10. Õigusakt - kehtiva seaduse territooriumil Eesti Vabariigi.
 1. Kohustused, õigused ja kohustused Solidago OÜ
 1. 2.1. Solidago OÜ ei vastuta reklaami ette ja avaldatakse solidago24 veebilehel kasutaja, samuti sisu reklaamitud teenuste või toodete, kättesaadavus ja usaldusväärsus.
 2. 2.2. Solidago OÜ ei vastuta kasutajate vaidlusi on solidago24 veebilehel, sh kohtuvaidlusi, kohtuasjad ja nõudeid.
 3. 2.3. Solidago OÜ ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutamise või võimetus kasutada teenused.
 4. 2.4. Solidago OÜ on õigus kustutada, muuta ja lõpetada reklaam (esitatud) teenuste või toodete kasutaja kohta solidago24 kodulehel ilma hoiatuseta oma äranägemisel.
 5. 2.5. Solidago OÜ on õigus ühepoolselt muuta reklaami avaldatakse solidago24 veebileht teenuseid või tooteid, teatades kasutajate solidago24 veebilehel.
 6. 2.6. Solidago OÜ on õigus ühepoolselt muuta tingimusi, mis jõustuvad alates nende avaldatakse solidago24 veebilehel.
 7. 2.7.Solidago OÜ on õigus piirata juurdepääsu või blokeerida kasutajate kui kasutajad kahjustada solidago24 veebilehel, luua erinevaid õiguslikke probleeme, rikuvad seadusi, intellektuaalse omandi õigused või muud lepingud (sealhulgas toime rikkumisi loetletud punktis 9.1), ja nõuda tagastamatut , kahju (saamata jäänud tulu ja kulud, mis on seotud katkestatud äri).
 8. 2.8. Solidago OÜ on õigus muuta mis tahes teavet teatamata.
 9. 2.9. Solidago OÜ on õigus mitte vastata kasutajate tähed, samuti ignoreerida, nõuded või taotlused, mis on vastuolus õigusaktidega, nende või täiendavaid lepingutingimusi.
 10. 2.10.Solidago OÜ kohustub osutama teenuseid märgitud hinnakirjas, kui see ei ole vastuolus käesoleva lepingu tingimuste. Solidago OÜ ei ole kohustatud teenuste kohta solidago24 veebilehel, kui see kahjustab tema mainet silmis teiste kasutajate ise majanduslikult ebasoodne Solidago OÜ, võimatu vääramatu jõu tõttu, tehnilistel põhjustel või mis tahes muul põhjusel, mis rikub huvides teiste kasutajatega.
 1. Kohustused, õigused ja kohustused kasutaja
 1. 3.1. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt valeteabe iseendast kohta solidago24 veebilehel.
 2. 3.2. Kasutajal on õigus registreerida ja kasutada ainult ühte kontot.
 3. 3.3. Kasutajal on õigus osta teenuseid või tooteid, mis on avaldatud solidago24 veebilehel.
 4. 3.4. Kasutaja kohustub käituda solidago24 veebilehel vastavalt nendele tingimustele, heas usus ja kooskõlas õigusaktidega, mis kehtivad Eestis.
 5. 3.5. Kasutaja kohustub vastutama sisu reklaame saidil avaldatud solidago24 kvaliteet reklaamitud kaupade ja teenuste, samuti nende usaldusväärsust ja kättesaadavust.
 6. 3.6. Kasutaja kohustub kasutama solidago24 veebilehel vastavalt nendele tingimustele.
 7. 3.7. Kasutaja kohustub esitama ainult õiged andmed enda kohta kohta solidago24 veebilehel.
 8. 3.8. Kasutaja kohustub viivitamatult teavitama Solidago OÜ kõigi seotud probleemidega kasutamise solidago24 veebilehel.
 9. 3.9. Kasutaja kohustub teavitama Solidago OÜ asjaolude, mis võivad takistada nõuetekohase järgimise neid tingimusi.
 10. 3.10. Kasutaja kohustub üle audiovisuaalse sisu reklaamides, sh teksti, mitte-ainuomandisse Solidago OÜ; Ära võtta meetmeid, mis looks liiga kõrge koormus solidago24 veebilehel infrastruktuuri; Ärge kasutage ühtegi automatiseeritud programmi koguda või juurdepääsu teavet solidago24 saitidele.
 1. Poolte vastutus
 1. 4.1. Juhul õige mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise kohta kohustusi käesoleva lepingu pooled kannavad vastutust sätestatud õigusaktides ..
 1. konfidentsiaalsus
 1. 5.1. Kasutaja annab Solidago OÜ luba protsess, kasutada oma isikuandmeid ja saatmine.
 2. 5.2. Kasutaja on alati õigus tellimusest loobuda sõnumeid Solidago OÜ.
 3. 5.3. Solidago OÜ kohustub mitte avaldama kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul ette nähtud õigusaktidega.
 1. sõnumid
 1. 6.1. Solidago OÜ saadab isiklikke teateid kasutajale sõltuvalt sõnumi sisu saadetud - kasutaja määratud postiaadress, e-posti või iseteeninduse sektsioonis. Sellised sõnumid peetakse kasutaja saadud pärast viie (5) tööpäeva jooksul alates saatmise.
 1. vaidluste lahendamine
 1. 7.1. Solidago OÜ ja kasutaja reguleerib õigusaktidega.
 2. 7.2. Vastuoluline probleemid on lahendatud läbirääkimiste teel. Juhul kui see ei ole võimalik, tuleb vaidlus lahendada Harju Maakohtule, Eesti.
 1. tõlgendus
 1. 8.1. Terminid käesoleva lepingu tuleks tõlgendada koos teiste tingimused sama kokkuleppe, andes igale neist tähenduses, mis pärineb käesoleva lepingu kui terviku väärtust. Kui tõlgendamisel tingimused, tõlgendus on eelistatud, et teeb lepingu tingimus juriidiline või kehtiv. Kahtluse korral väljendis mis võib olla rohkem kui üks väärtus, seda tuleb mõista nii, et see oleks rohkem sobib sisuliselt tingimused ja nende eesmärk.
 1. Lepingu rikkumine
 1. 9.1. Lepingu rikkumine:

 


  1. 9.1.1 reprodutseerimise või avaldamine sisalduva teabe solidago24 kodulehel loata Solidago OÜ. Kopeerimine sisalduv teave kohapeal solidago24, saab teha ainult üksikisikute isiklikuks kasutamiseks
  2. 9.1.2. valeandmete, ebatäpne või eksitav andmed (sh isikuandmeid ja isikuandmed);
  3. 9.1.3. kanda konto kolmandale isikule ilma eelneva loata Solidago OÜ;
  4. 9.1.4. Rämpsposti ja e-kirjade saatmine teistele kasutajatele ilma nende nõusolekuta (sh masspostitust);
  5. 9.1.5. leviku arvutiviiruste või muid tehnoloogiaid, mis võivad kahjustada solidago24 kodulehel või huve ja vara oma kasutajatele.
  6. 9.1.6. õhutada vaenu, kasutamise rõve keel, vägivalla levitamist;
  7. 9.1.7. registreerimise ja mitmekordse kontode solidago24 veebilehel;
  8. 9.1.8. muu tegevus, mis, ohustab solidago24 kodulehel mainet silmis teiste kasutajate katkestab solidago24 veebisaidi õige tegevus (sh vähendab turvalisust ja vähendab aktiivsete kasutajate arvu), vähendab teenuste kvaliteeti ja kasum Solidago OÜ ja rikub huvide ja õigusi teistele kasutajatele.

 

 1. 9.2. Kui lepingu rikkumisega, kasutaja kohustub hüvitama Solidago OÜ kaotatud kasumi ja kulude seotud katkemist õige äritegevuse ja maksma trahvi. Maksmine karistuse ei vabasta võetud kohustuste täitmisest.
 2. 9.3. Registreerumisel ja kasutades mitu (rohkem kui üks) kontodele solidago24 veebilehel, kasutaja on kohustatud maksma trahvi eest Solidago OÜ iga reklaam avaldatakse alates täiendava konto.
 3. 9.4. Maksmine karistuse ei vabasta kasutaja kohustuste täitmisest neist tingimustest. Kui rikub neid tingimusi, Solidago OÜ nõuda karistust, sõltumata tegeliku kahju lugupidavuse rikkumise.

 

 1. muud tingimused
 1. 10.1. Kui käesoleva lepingu tingimuste osutuda vastuolus õigusaktidega, mujal kokkuleppel loetakse kehtivaks. Avastatud vastuolu õigusaktide asendatakse Solidago OÜ vastavate õigusaktide võimalikult täpselt sobiva algtingimuste.
 2. 10.2. Kasutaja peetakse vastutavad nende tingimuste kui esindaja kasutaja (juhatuse liige, tema asendaja või teine isik, kes esindab teda), kes kasutas konto oma majandustegevuse, sealhulgas töötaja, töötaja, käendaja või kliendi on rikkumise eest vastutavaks kasutaja.
 3. 10.3. Kasutaja peetakse teadlik võimalikest asjaoludest või loetakse ette teatatakse, samuti arvatakse, et ta oleks pidanud teadma või eeldatava asjaolu, et ta teadis, oli ette näha ega pidanudki teadma, või et inimene peaks olema ette nähtud mis tahes tingimused, mille kasutaja on vastutav.
 4. 10,4. Sätestatud kohustusi need tingimused on täidetud vastavalt kehtestatud tingimused tingimused, ja kui ei ole tingimused on sätestatud tingimused, siis hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul alates hetkest, mil kasutaja või Solidago OÜ esitab asjakohased nõuded .
 5. 10.5. Juhul kui solidago24 kodulehel ei tööta tehnilistel põhjustel, mis on tingitud mis kasutaja ei olnud võimalik kasutada ostetud teenuse Solidago OÜ tervikuna või osaliselt, Solidago OÜ võimaldab kasutajal lisada kasutamata päeva või tagastama oma kasutamata raha alusel kirjaliku taotluse tingimusel mitte hiljem kui 30 päeva pärast taasalustamist solidago24 veebilehel. Taotlus vaadatakse läbi 20 tööpäeva jooksul.
 6. 10.6. Kui kasutaja on kindel, et tõkestada oma konto Solidago OÜ on ebaõiglane, kasutajal on õigus esitada kirjalik avaldus, kus selgitatakse Solidago OÜ. Taotlus vaadatakse läbi 20 tööpäeva jooksul. Juhul Solidago OÜ otsustab kasuks kasutaja, blokeerimine oma konto tühistatakse. Solidago OÜ jätab endale õiguse mitte vastata taotluse.
 7. 10,7. Selle tulemuseks leping ei mõjuta asjaolu, et pooled ei ole kokku leppinud tingimustes, mis on oluline määrata kindlaks nende õigused ja kohustused, ning soovitab, et leping oleks sõlmitud ka ilma nende tingimusteta tingimused. Sel juhul tingimus kehtib, et sellistes tingimustes, on mõistlik põhineb poolte soove, olemus ja eesmärk lepingu, samuti heas usus.
 1. Teenuste maksumus ja nende maksmise
 1. 11.1. Registreerimine on tasuta. Kasutamine muude teenuste on kooskõlas hinnakirja. See on kasutaja vastutusel vaadata hinnakirja. Solidago OÜ jätab endale õiguse muuta hindu lisateenuste igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta.
 2. 11.2. On mitmeid viise, teenuste eest tasuda. Kasutaja vastutab õige järgimine makseteenuse suunised, ja kui see on rikutud, Solidago OÜ ei garanteeri rahaülekande. Kolmanda osapoole tasumise süsteemid võivad mõnikord ei tööta õigesti, ja sel juhul Solidago OÜ ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud seoses võimetus krediidi vahenditest.
 3. 11.3. Probleemide korral jooksul makse peaks kasutaja ühendust oma teenusepakkujaga.
 4. 11.4. Tagastamise kasutamata vahendite saldo on võimalik 30 kalendripäeva jooksul alates nende üleandmist. Tagasimakse tehakse nii, et kasutaja kasutada makstes Solidago OÜ teenuseid.
 5. 11.5. Kui lepingu rikkumine, Solidago OÜ jätab endale õiguse mitte naasta jäänud vahendite kasutaja bilanssi.
 1. Lepingu lõpetamine ja sellest keeldumine
 1. 12.1. Käesolev leping lõpeb automaatselt kasutaja konto on blokeeritud, kuid ei vabasta kasutajat kohustuste täitmist, mis tulenevad käesoleva lepingu.
 2. 12.2. Solidago OÜ on õigus ühepoolselt taganeda käesoleva lepingu blokeerides kasutaja konto, kui kasutaja ei täida oma kohustust käesoleva lepingu tingimuste, nõudlus nende kohustuste täitmine, kaotab ja esitada nõue Harju Maakohus, Eesti .